Różaniec
ratunkiem dla Polski


Moc różańca świętego niejednokrotnie uchroniła naszą Ojczyznę od tragicznego losu. Na szczęście ufność, którą Polacy pokładali w swojej Królowej, pozwoliła nam wyjść obronną ręką z niejednej opresji.
w 1621 roku najazd turecki zatrzymał się pod Chocimiem. Polacy pokonali najeźdźców w bitwie, ale nie udało im się doszczętnie zniszczyć wrogiej armii, z niepokojem oczekiwali więc kolejnego szturmu. W międzyczasie zorganizowano procesję różańcową w intencji odsunięcia tureckiego zagrożenia od Rzeczypospolitej. Obrońcy Chocimia nie musieli stawić czoła kolejnemu szturmowi

– po trzech dniach tureccy posłańcy zwrócili się z prośbą o podpisanie pokoju.
62 lata później wojska tureckie ponownie zagroziły cywilizacji chrześcijańskiej – maszerowały wprost na stolicę cesarstwa habsburskiego, Wiedeń. Przerażony cesarz Leopold zwrócił się z prośbą o pomoc do polskiego króla Jana III Sobieskiego, którego rycerskie hasło brzmiało „W imię Panny Maryi – Boże dopomóż”. Król stanął na czele zjednoczonych sojuszniczych wojsk i zadał wrogowi straszliwą klęskę, a wszystko opisał w liście do swojej żony, kończąc go słowami „ Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. W jego sercu ani przez moment nie zagościło zwątpienie. Matka Boże wcześniej już zapowiedziała bł. Stanisławowi Papczyńskiemu niechybne zwycięstwo sił chrześcijańskich, a całe tłumy wiernych wspierały króla za sprawą najskuteczniej broni – modlitwy różańcowej.
Nie był to ostatni raz, kiedy Polacy własną piersią obronili Europę przed najazdem hord wschodnich barbarzyńców. W 1920 roku armia bolszewicka wdarła się do Polski, a – zająwszy ją całą – planowała ruszyć na dalszy podbój Europy.
Choć zagrożenie stało się widoczne dla całego świata, próżno Polacy wyglądali pomocy swoich zachodnich sąsiadów. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy ofiarowali Polsce to, co najcenniejsze – modlitwę różańcową. Bartolomego Longo, wielki propagator różańca świętego, rozpoczął ogólnoświatową krucjatę różańcową w intencji naszej Ojczyzny.
Bolszewicy nieuchronnie parli na zachód, lecz wojsko polskie zastąpiło im drogę pod Warszawą. 13 sierpnia rozpoczęła się bitwa, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” – gdyż jedynie opiece Pana Jezusa i Matki Najświętszej Polacy mogą zawdzięczać zwycięstwo. Tym bardziej, że 15 sierpnia obchodzimy przecież Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny…
W trakcie całej kilkudniowej bitwy na warszawskim Placu Zamkowym aż trzydzieści tysięcy ludzi, leżąc krzyżem, nieustannie modliło się na różańcu świętym. Niezwykła moc modlitwy różańcowej przyniosła wspaniałe efekty – po kilku dniach ciężkich walk Polacy zdruzgotali szeregi bolszewickiego przeciwnika i uratowali niepodległość swojego młodego państwa.
Jeśli uważasz, że nadzieją dla Polski w dalszym ciągu jest modlitwa różańcowa
- zamów książkę "Różaniec. Ratunek dla świata"!

Zamawiam 
 egzemplarz(e) książki pt. Różaniec - ratunek dla świata (o wartości 12 zł)**
wraz z dołączonym do niej poświęconym przez kapłana różańcem. Stowarzyszenie pokrywa koszty wysyłki.
 
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. *



* pola obowiązkowe.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. ;

**Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.

Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi