Różaniec
za zmarłych


Modlitwa różańcowa to niezawodne narzędzie, dzięki któremu możemy nieść pomoc wszystkim wiernym zmarłym, którzy pokutują w czyśćcu.
Odmawianie różańca za zmarłych jest najpiękniejszym uczynkiem miłosierdzia, który możemy ofiarować naszym oczekującym zbawienia bliskim. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pamiętali o szczególnej mocy tej modlitwy.


Dusze czyśćcowe ze szczególną nadzieją wypatrują wstawiennictwa Maryi! Najświętsza Matka sama powiedziała w Objawieniach
św. Brygidy:
Jestem Królową nieba, Matką miłosierdzia i drogą, po której grzesznicy wracają do Boga.
Wszelka kara czyśćcowa staje się lżejszą i łatwiejszą za moim pośrednictwem
Moc modlitwy różańcowej może za Twoją sprawą przynieść zbawienie wielu duszom!
Wystarczy, że swoją codzienną modlitwę ofiarujesz właśnie w tej intencji, po każdej dziesiątce różańca świętego dodając:
Wieczny odpoczynek racz duszom zmarłym dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

Zamawiam 
 egzemplarz(e) książki pt. Różaniec - ratunek dla świata (o wartości 12 zł)**
wraz z dołączonym do niej poświęconym przez kapłana różańcem. Instytut pokrywa koszty wysyłki.
 
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. ** pola obowiązkowe.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28 (administratorzy danych) w celu wykonania niniejszego zamówienia, a także realizacji działań statutowych tj. promowania i ochrony chrześcijańskich wartości cywilizacyjnych w społeczeństwie. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

**Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.

Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi